Utbildad vs erfarenhet

Att ta emot positiv kritik är värmande. Att ta emot negativ kritik är tungt men utvecklande.

Att bli ifrågasatt som tredje person utan att kunna svara känns orättvist och sårande, men är även det lärorikt.

Blivit ifrågasatt huruvida jag är rätt person att föreläsa kring min erfarenhet och kunskap kring skölskörtelsjukdom.
Jag uppfattar att jag ansågs sakna helt medicinsk utbildning, och då automatiskt anses som dålig föreläsare för sjukdomen.

Lite nedlåtande uppfattade jag även orden om att jag var frisör och hade "nån slags kostutbildning"

Man efterfrågar varför inte en medicinskt utbildad läkare eller endokrinolog  föreläser istället...

Jag skulle kunna svara på den frågan faktiskt. Det finns några få fantastiska läkare som föreläser och har även så gjort för Sköldkörtelförbundet. Givetvis fanns jag på plats vid dessa tillfällen och snappade upp all medicinsk fakta och forskning.

Jag har fördjupat mig i många böcker i ämnet, läst en del forskning.
Min näringslära från min licensierade utbildning till kostrådgivare är samma som en dietist, men sedan tolkar alla på sitt sätt.

Mitt diplom i basmedicin, tarmhälsa och toxisk belastning har jag med stolthet, precis som alla andra utbildningar hos Alpha Plus, Holistic och Edura  (Thorne).

Mitt arbete som ordförande i Sveriges största patientförening för sköldkörtglsjukdomar, Sköldkörtelförbundet, under 3 år har gett mig stor insyn inom politik och vård. Men även träffat och talat med många drabbade. För att inte tala om de fantastiska styrelsemedlemmar med enorm kunnighet jag snappat upp så mycket ifrån.

I mitt yrke sedan jag utbildat mig till kostrådgivare 2014 har jag gett rådgivning till många många med sköldkörtelproblem. Jag ser, hör och förstår. Jag försöker vara detektiv och lära mig mer för att hjälpa andra och förstå.

Jag samtalar med läkare och specialister på området, diskuterar olika vinklar på området. Ställer frågor, och tom blivit kallad smart 😂

Min egen erfarenhet kring sjukdomen har varat i snart 20 år, där de senaste 6 åren spenderats för att förstå sjukdomen och kroppen.

Nä, jag sitter inte på alla svaren. Jag säger inte att jag är expert. Jag lär mig gärna ännu mer. Öppen och nyfiken.
Jag är inte läkare, men jag har troligen mer erfarenhet på området än många läkare som vi med hypotyreos får träffa.

Kan jag hjälpa någon med vad jag lärt mig, utan medicinsk utbildning på pappret (förutom basmedicin då) så har vi kommit en bit på vägen.

Jag ser mig snarare som en guide till de som behöver bena ut vad som är vad, samt vad vi kan be om hos våra läkare.

Men var finns alla dessa kunniga läkare som nu efterfrågas som experter på att föreläsa i ämnet?
Då skulle inte alla dessa hjälpgrupper på Facebook existera, och då skulle inte Sköldkörtelförbundet behöva jobba så hårt.

Min erfarenhet är att kunskap saknas på området (och är mycket varierande) där många patienter skickas runt i vården, och kan min erfarenhet och uppfattning hjälpa vilsna sköldkörtelsystrar/bröder på rätt väg vågar jag säga att du vågar lyssna på min föreläsning.
Eller kanske läsa min bok.

Tänk, denna frisör med "någon slags kostutbildning" kanske har nåt vettigt att säga 😉

Eller vad tycker Du? 
Kram på er
/ Nadja 

Snart finns min bok ute!

I maj 2017 påbörjade jag att skriva min bok om min guppiga resa mot välmående och ny livsenergi.

Snart finns den tillgänglig på marknaden och min önskan är att många får känna hopp och en känsla av att inte vara ensam med ett inre kaos.

Jag har spelat in ett litet kort klipp där jag läser en liten snutt ur boken "Sköldkörtelsjuk & Frisk- Ett Inre Kaos " 


Kram Nadja Öström 

Järn- så viktigt för sköldkörtelhälsa


Varför är järn så viktigt för god sköldkörtelhälsa?JÄRN = Omsättningen av järn (nybildning och förluster)Järn är kanske mest känt för sin syrebindande förmåga. I blodet binds syre till hemoglobin som transporterar syre till lungorna och till varje cell i kroppen. 2 tredjedelar av järnet i kroppen används för att transportera syre. I musklerna binds syre till myoglobin. Järn speglar i stora drag förhållandet mellan nedbrytning och nyproduktion av röda blodkroppar. Järn omsätts väldigt fort och ofta och är därav en bra och känslig indikator på din järnomsättning. Kontrollera vid blodbrist att denna inte beror på underskott av Vitaminer, främst kobalamin (B12), då järnöverskott bör undvikas då det är toxiskt för kroppen. Andra brister förutom järn kan orsaka låga blodvärden t.ex. brist på vitaminerna B6, B12, B9, koppar eller zink. Järn tillsammans med alla dessa näringsämnen plus mangan, vanadin, inositol, kolin och C-vitamin (krävs för upptag av järn från vegetabilier) är nödvändiga faktorer vid tillverkning av hemoglobin. 


 
Serum Järn:


Mäter den lilla storleken på ditt cirkulerande järn som är bunden av transferrinet. 

Referens 9-34 umol/L

Om du är betydligt högre än optimal, kan du dra igång MTHFR-mutationen som behöver testas och behandlas.(detta finns i generna och är inget man bara får) MTHFR-mutationen driver även ferritinet lågt med normalt eller högt järn är många av oss, har man noterat. Om alla tre järnlaboratorierna-analyserna är höga (serumjärn, transferrinmättnad och ferritin,) kan du ha den genetiska hemokromatosen och du kan fråga din läkare om test för det. (Källa www.stopthethyroidmadness.com)

 
Transferrin = Transport av järn för nybildning


Referens 1,90-3,30 g/L

Transferrin, är ett transportprotein som binder till järn och transporterar det i blodet. Ungefär 0,1 % av kroppens järn finns bundet i dessa blodbundna transferrinkomplex. Järnet transporteras bland annat mellan mjälten, där de röda blodkropparna bryts ner varpå järn frisläpps, till benmärgen där nya blodkroppar bildas och järnet kan återanvändas. Med hjälp av transferrinvärdet kan man räkna ut TIBC (Total iron-binding capacity).( 25 x Transferrin) = TIBC

Vid begynnande anemi utnyttjas först kroppens järnförråd i lever och mjälte för att tillgodose kroppens behov. När förråden är tömda uppstår järnbrist i cellerna. Transferrinnivåerna ökar då för att kunna ta tillvara på det järn som frigörs vid blodcellsnedbrytning. Ungefär 90 procent av järn från döda blodkroppar används igen.

När järn är optimalt tenderar TIBC att ligga i de lägre regionerna.


 
Transferrinmättnad = hur mkt av järnet behöver återvinnas


Referens Män: 0,15-,50

Referens kvinnor: 0,15-50

Transferrin/Järnmättnad är ett mått som ofta används vid utredning av järnstatus. Måttet räknas fram ur värdena för järn och Transferrin, TIBC (Total iron-binding capacity) enligt formeln:

Transferrin/järnmättnad = järn/(25 x Transferrin)

Vid abnormt stora järndepåer är koncentrationen av transferrin normal men järnmättnaden är mer än 0,80.


 
Transferrinreceptorn = Känsligare indikator för minskade järndepåer


Referens 1,9-4,4 mg/L

Kroppen tillgodogör sig järn när transferrin fyllda med järnmolekyler binder till sin receptor, transferrinreceptorn. Transferrinreceptorn finns på ytan av alla kroppens celler men i större utsträckning på förstadiet till de mogna röda blodkropparna. Frisättning av receptorn sker hela tiden men ökar vid järnbristanemi. Däremot ökar koncentrationen inte vid inflammationer vilket vilket ger en fördel framför ferritin och Transferrin.  Därav är analysen ett bra komplement till ferritin vid järnbristanemi hos individer med kroniska inflammationer.

Vid brist på järn ökar mängden av dessa receptorer för att möjliggöra ett ökat järnupptag.

 


Ferritin = järnlager


Referens 10-150 mikrog/L

Mäter ditt förråd av järn

Vid lågt ferritin, och därmed en konstaterad blodbrist, är det viktigt att undersöka att denna inte beror av underliggande orsaker såsom blödningar i mag-tarmkanalen eller mineral och/eller vitaminbrister. Detta delvis då järn i allt för stora mängder kan vara skadligt för kroppen och att man inte vill ordinera supplement i onödan. Brister som kan orsaka låga blodvärden är B12, B9, B6, men även lågt Vitamin C och eventuellt lågt zink kan bidra.

Om ditt ferritin är lågt tillsammans med otillräckliga / lägre nivåer av järn och högre transferrinvärden, brukar det brukar peka på lågt järn, vilket är vanligt med T4-bara medicinering, eller odiagnostiserad eller underbehandlad hypotyreos. Man kan då supplimentera med järn och över tiden ökar järnlagret (ferritinet)  av sig själv.

Om ditt ferritin är lågt med mycket bra eller högt järn, plus en TIBC i mitten eller högre, kan det peka på belastning av tungmetaller. Blodbildningen kan vara påverkad och man bör komplettera med en blodstatus

Om ditt ferritin är mycket högre tillsammans med mindre än optimal järn kan det peka på INFLAMMATION, Detta då ferritin är ett av de såkallade akutfasproteinerna vilka naturligt ökar vid en inflammation. Inflammation är vanligt hos vissa sköldkörtelpatienter av olika orsaker*. I mindre vanliga fall kan högre ferritin vara från leversjukdom eller alkoholism. eller vissa typer av cancer. Även brister såsom kobalaminbrist (B12) kan ge upphov till ett högre ferritinvärde..Men för de flesta av oss handlar det bara om inflammation från hypotyreoidism. Här kan analysen transferrinreceptor hjälpa till att avgöra om det höga ferritinvärdet beror på inflammation eller ha annan orsak

Om ferritin är högt tillsammans med ett högt transferrinmättnad och serumjärn kan du ha hemokromotos, ett ärftligt tillstånd. Testa hos din läkare för detta.

Var borta från järntillskott i minst 12 timmar innan test för att se hur väl tillskott fungerar, men 5 dagar för att se dina sanna järnnivåer.*Kronisk inflammation kan sprida sig och påverka långt mer än ett lokaliserat område. Och ibland kan spridningen få allvarliga resultat. Kronisk inflammation kan också leda till dämpning av din HPA-axel (vilket betyder att du inte kommer att signalera till dina binjurar väl för att producera kortisol). Kronisk inflammation kan leda till högre blodtryck, allergier, autoimmuna problem, ledsmärta, hjärtproblem, skadlig svullnad, benförlust, sänkning av järn och så mycket mer som är negativt för din hälsa och välbefinnande. Kronisk inflammation kan också höja din omvända T3 (RT3), vilket gör dig mer hypotyroid.Vid inflammation;  • BEHANDLA DIN HYPOTHYROIDISM eller HASHIMOTOS


Patienter har lärt sig att ett enormt steg i att sänka inflammationen är på optimal sköldkörtelbehandling - det vill säga frystorkade grissköldkörtelhormoner eller till och med lägga till T3 till sin T4 medicinering. T3 hormonet är även antiinflammatoriskt.


  • UNDERSÖK OCH BEHANDLA MÖJLIG BINJURESTATUS


Gissa inte! Gör ett salivtest.

Låg kortisol kan bidra till inflammation, eftersom kortisol är naturligt antiinflammatorisk.  • IDENTIFIERA ORSAKEN


Som tex Kronisk stress, icke alkoholrelaterad fettlever, bakteriell obalans eller tex Helicopactor pylori, borrelia, födoämnesallergier, glutenkänslighet eller Celiaki, jäst/svamp överväxt, mögel parasiter, virusinfektion Celiac-vanlig orsak! tyreoidit Jäst / svamp överväxt, såsom Candida Mögel, lågt kortisol, högt kortisol, tungmetalltoxicitet.

 

Vägen till anemi (lågt hemoglobinvärde):  1. Först utnyttjas kroppens förråd i lever och mjälte, vilket innebär att det järnbindande ferritinet minskar då det inte längre finns något järn att binda.

    (Genom att analysera järndeponeringsformen ferritin belyser man kroppens järndepå).

  2. När förråden är tömda uppstår järnbrist i cellerna vilket medför att transferrin samt transferrinreceptorer ökar för att ta tillvara på det järn som frisätts då de röda blodkropparna bryts ner.

  3. Det i sin tur påverkar transferrinmättnaden (även järnmättnad)1., Järn sjunker och så småningom minskar hemoglobinnivåerna i blodet och anemi utvecklas.


 

Källa

www.kurera.se

www.blodkollen.se

www.stopthethyroidmadness.com

Hoppas du lärt dig lite om järnet betydelse.

Kram Nadja Öström 

Visa fler inlägg