Kan covidvaccin ge sköldkörtelproblem?Sedan uppkomsten av den nya pandemin coronavirus sjukdom 2019 (COVID-19) har flera vacciner godkänts.  Allt eftersom vaccinationen fortskrider har flera fall som indikerar ett möjligt samband mellan sköldkörtelsjukdomar och vaccination rapporterats.  

Här beskriver vi sju oberoende patienter som besökte Jeonbuk National University Hospital från mars 2021 till juli 2021, alla med tyreotoxikos efter COVID-19-vaccination.  

De underliggande etiologierna identifierades genom diagnostisk upparbetning, med tre fall av Graves sjukdom (GD), två fall av subakut smärtsam tyreoidit (SAT), ett fall av samtidig GD och SAT och ett fall av smärtfri tyreoidit (PT). 
  •  Patient 1.1 var sjuksköterska och hade normal sköldkörtelfunktion före vaccinationen.  
  • Patienterna 1.2 och 1.3 hade också normal sköldkörtelfunktion utförd på vårt sjukhus före vaccinationerna.  
  • De andra patienterna genomgick inte sköldkörtelfunktionstest före vaccinationen även om de inte hade några symtom.  
Efter vaccination bedömdes symtom, inklusive nacksmärta eller svaghet i de nedre extremiteterna, vara orsakade av vaccinet. 
Laboratorie- och avbildningsresultaten för alla sju fallen visas i tabell 1. 
Förändringarna i nivåerna av fritt tyroxin efter behandling visas i figur 1. 

👉 Så vitt vi vet är detta den första rapporten om sköldkörtelsjukdomar som utvecklades efter covid-  19 vaccination i Korea.  

Fallet med samtidig förekomst av SAT och GD och fallet med PT är de första rapporterna i den engelska litteraturen relaterad till COVID-19-vaccinet.

Visa fler inlägg