Koppar och järn

Lyssnade för en tid sedan på en otroligt spännande podcast hos Anna Sparre om kopplingen koppar och järn. Jag upplever att många är skrämda av koppar och anser sig ha kopparöverskott, vilket absolut kan vara så. Men min erfarenhet säger att många snarare har lågt koppar.

Koppar är oerhört viktigt för hur järn fungerar i kroppen, att kortisolet fungerar och många som tar endast extra zink faktiskt sänker både koppar och kortisol.
Det är ju bra OM kortisol och koppar är högt i kroppen.

Jag själv har mätt upp låga nivåer av både koppar och zink, och då skulle det vara förödande att bara ta extra zink.

Vill du lyssna på avsnittet hittar du det HÄR

Jag ska försöka översätta lite, då mycket är svårt att förstå pga av engelskan men även att man kan behöva näringskunskaper för att förstå allt.

Vi har 60 ggr mer järn än koppar i kroppen och 80% av vårt järn finns i våra röda blodkroppar. Järnets uppgift är att färda syre till cellen så att syre och glukos kan skapa energi tillsammans med T3 hormon och kortisol bland annat.

Koppar är viktigt på cellnivå, som bryter ner järnet inne i mitokondrier till vatten och ATP kan bildas. (ATP= energi) Koppar aktiverar järnet så att energifabriken, mitokondrien fungerar mer effektivt.

Magnesium stabiliserar ATP
Koppar och zink är viktigt för antioxidation, och för mycket järn orsakar oxidering. Koppar är även nyckeln till många antioxidant-enzymer. Koppar är effektiv på att omvandla järn som kan oxidera till vatten 👍

Koppar:
• aktiverar oxidas (syre)
• bryter ner oxidering, och fungerar som en bakdörr för att släppa ut oxidering.
• skapa nytt blod 
• kan återanvända järn   
• det enda ämnet som kan använda syre i mitokondrier 
• finns i alla antioxidant-enzymer
• 1% finns i blodet, övrigt ute i kroppen. 95% finns i krafthusen i protein.

Åldrande = högt järn/ lågt koppar 😉
Högt koppar visar på oxidations-stress och högt järn ger högt koppar.
Retinol (A-vitamin) laddar in koppar i enzymerna. Seronoplasmin ett enzym som görs i lever, hjärnan och vävnaden och svarar på inflammation. Koppar behövs i detta enzym. Tex pga för lågt A-vitamin kanske koppar inte lyckas bindas i detta enzym, och kroppen får svårt att svara upp på inflammationer.
Oxidativ stress (obundet, oreglerat järn) gör att koppar frigörs från seronoplasmin, och kan visa på högt koppar när man mäter.
Skulle man frisätta seronoplasmin till kroppen skulle järnomsättningen dra igång ordentligt! 

Seronoplasmin= transportprotein för koppar och nödvändig för hjärnan. Motverkar oxidering och mot att fetter i kroppen härsknar. Även viktig för energiproduktionen. 

A vitamin vet man är bra för ögat, och det är 8 ggr mer seronoplasmin i ögat än i hjärnan.
10 ggr mer retinol i fisklever än vitamin D 🤗
Om man endast tar extra D vitamin kan metabolismen sabbas och kan orsaka negativ obalans för järnet i kroppen.

Vitamin A + Koppar = kompisar 
Vitamin D + Järn = kompisar
Men bara om det är balans!
D vitamin kan skapa kaliumutsöndring vilket gör att järn tas sig in i cellerna
Processen för att metabolisera vitamin A är beroende av koppar. 

Organiskt järn tillsätts i vissa länder till mjöl. Detta är extremt toxisk och oxiderar i kroppen.

Visste du att Roundup mot ogräs drar ut koppar ur våra jordar!

C vitamin är nyckeln till biotillgängligt koppar. Nypon är rik på c vitamin och innehåller koppar 😍 All vår näring fungerar bäst om vi får det från vår kost, istället för från tillskott. Lever är rik på många näringsämnen som tex järn, koppar, a vitamin och d vitamin i rätt balans 👍
Vi behöver mer biotillgängligt koppar från maten och inte tillskott, då dessa inte riktigt är biotillgänglugt  Vi behöver även mycket magnesium och inga tillskott av järn.

Tyvärr är blod inget bra mätinstrument för att se kroppens nivåer och vad som händer på cellnivå. Lågt järn i blodet = högt järn samlad i vävnad. Högt koppar i blod = lågt koppar i vävnad och därmed svårt med järnomsättningen.
Brist på retinol (vit A) kan visa sig som lågt järn i blodet, pga att koppar inte kan docka in i dess enzymer.

För att öka järn i kroppen måste man fokusera på retinol och biotillgängligt koppar.

Tyrosinase är viktig  för sköldkörteln och innehåller kopparenzymer 😉

Ferritin som mäts är ett protein som inte synteniserats och finns i två former. Ferritin är egentligen ett dåligt värde att se hur järn fungerar. Högt ferritin tyder på inflammation. Ferritin utsöndras bara från organ som kämpar med sjukdom.

Tillskott av järn kan skapa större kaos, framför allt om man saknar tillräckligt med retinol och koppar. Dessutom lever patogener på järn!

När kvinnor är gravida brukar vi få järnbrist, vilket är helt naturligt och att ta extra järn är egentligen tokigt. Vi får ett lägre blodvärde (HB) och i slutet av graviditen laddar vi ner koppar till våra bebisar, som sedan får A vitamin och seronoplasmin från bröstmjölken. På det sättet får våra bebisar möjlighet att få igång järnet i kroppen. Tyvärr tillsätts järn i barnmat, vilket när du läst detta förstår är lite tokigt!

Högt ferritin + lågt HB = obalans mellan järn och biotillgängligt koppar.
Högt ferritin = syre kan ej aktiveras.

Utan biotillgängligt koppar bildas väteperoxid istället för vatten = inflammation 
Högt ferritin = brist på syre. Koppar saknas för att aktivera syret och istället för att järnet bryts ner till vatten så oxiderar det i vår kropp. Vi rostar och åldras 😟

Kopparförgiftning är en helt fel sanning enligt inslaget.

Visste du att rädsla attraherar järn?!
Cancerceller har högt järn!

Har du högt järn, fundera över att lämna blod då, för att bli av med överskottet och börja ät mer av lammlever, renlever, nöt-lever, ål, leverpastej, morötter och äggula för att få i dig A vitamin.
För att få biotillgängligt koppar är fisk och skaldjur bra. Även nypon, lever, ostron, cashewnötter, mandlar bra. Gjutjärnspanna har även koppar.

Hela kroppen arbetar i ett fint samspel. Vi ska inte försöka sabba det med tillskott.
Ibland behövs tillskott, men då krävs även en bred kunskap.

Tack för att du läste och hoppas du hängde med! 

Nadja Öström Visa fler inlägg