Revereserad T3

Revereserad T3 brukar förkortas RT3 och är ett hämmande hormon som bildas med hjälp av enzymet dejodinas 3 (D3) från sköldkörtelhormonet T4.

T4 är inaktiv och ombildas med dejodinas D1 och D2 till det aktiva T3 som tillsammans med kortisol fungerar som gasen till cellen så att energifabriker (mitokondrie) där inne kan arbeta mer effektivt för att skapa energi.

50% av allt T4 blir RT3, och skulle kroppen skapa för mycket T4 så blir det ett skydd, då RT3 hindrar T3 att nå cellens receptor.

Stress, näringsbrister och fel nivåer av kortisol samt ålder ger mer RT3, och blir det för mycket av hämmande hormon kan man få hypotyreos-symtom.

Därför är det aldrig bra att ta för hög dos av levaxin som endast innehåller T4. Det gäller att hitta en optimal dos.

Men RT3 är inte bara av ondo, då dejodinaser även omvandlar RT3 till hormonet T2 som har följande effekt i kroppen;
• ökar fettomsättningen av triglycerider och kolesterol 
• ökar glukos tillgången både via glukogenogenes (protein och fett kan bli glucos) och ökat glucosupptag i tarmen.
• ger viktminskning
• har ingen negativ påverkan på hjärtat. Ger inte hjärtklappning
• påverkar inte hypofys-sköldkörtel-axeln. Alltså, TSH påverkas inte.
• avtar med ålder.

RT3 kan:
• stimulera kalcium upptag till mitokondrier.
• kan stimulera så att produktionen av ATP (energi) ökar.

Men kroppen önskar alltid balans.
Näringsrik kost, anpassad rörelse och återhämtning och rätt dos medicin är så otroligt viktigt.
En ökad dos av sköldkörtelmedicin kan skapa större obalanser än du önskar, istället för bättre effekt.
För hård träning utan rätt återhämtning samt hög stressnivå kan likaså skapa stora obalanser, även om du äter "perfekt"

Vi är en helhet och kroppen det smartaste vi har. Lyssna på den och respektera att den önskar långsamma förändringar och massor med återhämtning för att varje dag läka ❤

Nadja Öström 

Visa fler inlägg