Ny studie som bekräftar det jag erfar!

Ny studie med över 12000 deltagare! 

"Det finns en distinkt delmängd av individer med hypothyroidism som är missnöjda med sin sköldkörtelhormonersättningsterapi och hanterande läkare. 

Jämförelse med patienter som tagit T4 eller  T4 + T3 var de som tog NDT i allmänhet mer nöjda.

 Skälen till de höga missnöjesfrekvenserna, särskilt bland individer som tar T4 monoterapi, är oklara och förtjänar ytterligare undersökning.

 Den stora majoriteten av de undersökta patienterna uttryckte en stark önskan om att utveckla ytterligare behandlingsalternativ."


Visa fler inlägg