Delta i en viktig enkät som kan påverka din framtid!

Har du problem med sköldkörteln?
Svara på en enkät om hur det är att leva med underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos).
Med din hjälp vill Sköldkörtelföreningen ta fram underlag för att öka kunskaperna inom sjukvården och bättre kunna påverka beslutsfattare. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras på Sköldkörtelföreningens hemsida. Dina svar behandlas anonymt.

Visa fler inlägg