Äntligen en studie som visar att lågt TSH inte är farligt vid kombinationsbehandling!

En 6 årig studie i USA är nu avslutad, där man sett över om en kombinationsbehandling med T4 och T3, men pressat TSH inte utgör någon fara.
 
Hypotyreoidism resulterar i minskat humör och neurokognition, viktökning, trötthet och många andra oönskade symtom. Den amerikanska föreningen av endokrinologer, ATA och det endokrina samhället rekommenderar T4- monoterapi (Levaxin i Sverige) som behandling för hypotyreos.
 
Efter flera års behandling av endast T4 medicin kan vissa patienter fortfarande uppleva nedsatt livskvalité. En kombinationbehandling av syntetiskt T4 och syntetiskt T3 (Liothyronin), eller NDT (torkad svinsköldkörtelextrakt) har man avrått ifrån då studier med kort varaktighet inte visat några fördelar.
 
Nu har man då under 6 år obseverat i en studie hur kombinationsbehandling kan förbättra livskvalitén, utan biverkningar och hjärtdödlighet.
 
Metoder:
Man använde syntetisk kombination av T4 & T3 eller NDT, och studien pågick från 2010-2016. TSH, FT4 och FT3 uppmättes och dokumenterades för varje patient, förutom ev problem av myxödemkoma, tyrotoxikos, kardiovaskulära komplikationer såsom arytmier, förmaksflimmer och död.
Vid slutet av studien bedömde en tvärsnittsintervju för varje kombinationsbehandling genom ett formulär av 20 frågor.
 
Resultat:
Jämfört med patienter som endast tog LT4 hade 89,47% med syntetisk terapi terapeutisk TSH (P <0,05). På liknande sätt hade 96,49% med användning av naturlig terapi terapeutisk TSH (P <0,05). Mindre än 5% av patienterna hade supratherapeutisk FT3. Ingen av patienterna som hade onormalt låg TSH eller förhöjda FT3- eller FT4-nivåer hade sjukhusvistelser för arytmier eller tyrotoxikos. På det medicinska utredningsformuläret Short Form-20-frågeformuläret svarade 92%  "utmärkt, mycket bra eller bra" när man ifrågasatte deras hälsa medan de fick sköldkörteln ersättning jämfört med levotyroxin ensam.
 
Detta är den enda studien där man använt långvarig kombinationsbehandling, och där man jämfört den syntetiska kombinationsbehandlingen och svinsköldkörtelextrakt. Man identifierade inga ytterligare risker för förmaksflimmer, kardiovaskulär sjukdom eller död hos patienter i alla åldrar med hypotyreos!Fast det kunde jag nästan lista ut..... Men så bra att det nu kan bekräftas i en långvarig studie!
Så ett pressat TSH vid kombinationsbehandling utgör ingen fara, så länge FT4 och FT3 håller sig inom referens och inga överdoseringssymtom uppstår. TILL STUDIE
 
 
 
 
 

</div