Varför??

Jag har klurat så länge på vad det är som gör att sköldkörtelvården inte utvecklas. Det här stått still sedan 1970 och man hävdar envist att syntetisk t4 och TSH är den bästa behandlingen och vården för oss alla. Man ska helt enkelt acceptera en hel del kvarvarande symptom för att andra alternativ inte är evidensbaserade.


Men vi som ändå lyckats erhålla annan behandling och mår bra, är inte vi evidens? Är inte intresset att forska vidare något? 

Varför vägras många den medicin jag får? Man säger att det inte är evidensbaserade.. .. Men att t4 medicinering skulle vara det!!!

Jag vill gärna se en aktuell studie som visar att alla blir bra med levaxin. Hur ser kunskapen ut hos våra endokrinologer som slussar ut alla till primärvården eftersom vi är "lättbehandlade"

Mina remisser till endokrinologerna har kommit tillbaka eftersom mina värden är bra, och då anser man att mitt problem är av annan typ.
Jag VET idag att det var min medicinering som felade, men ingen läkare vill ta i detta med tång. Ja, förutom den privata läkare jag har som verkligen förstår detta problem.

Många läkare vägras från högre ort att skriva ut annat än levaxin. Som nu i Uppsala där 40 patienter nu inte längre ska få sitt NDT, utan tvingas tillbaka på levaxin.
Va!!! Får dom göra så??

Jag är arg och skulle vilja ställa mig och skrika fula ord till de som bestämmer. Men vad hjälper det! Då skulle jag bara anses som hysterisk. Det är fakta och metodiskt arbete som gäller, men motståndet skrämmer mig.

Varför detta ointresse och envisa tjatet om att andra behandlingar saknar evidens? Vilka evidens har levaxin? 

Skulle säga att det saknas så oerhört mycket inom sköldkörtelvården, och det är för mig ofattbart att intresset är så lågt att finna fler verktyg så att alla kan erhålla individuell behandling.

Hittade denna intressanta beskrivning; 
Apropå riksdagsmotionen. 
Vetenskap är en mänsklig verksamhet och står i lika hög grad som religion och konst och mytbildning i tjänst hos verklighetsuttolkningen. I själva verket är det ju så att vetenskapen står som vår tids myt. En lång rad av utopier, principer, ideal, ideologier produceras av vetenskapen och anses representerade bara av vetenskapen - till exempel objektivitet, värderingsfrihet, exakt kunskap, intresselöshet, kunskapssökandets frihet från ekonomiska och politiska intressen etc. Medan i praktiken vetenskap varken är objektiv, intresselös eller helt utan värderingar. Inte heller är den fri från ekonomiska och politiska intressen. Ingetdera av "idealen" uppfylls av vetenskapen, likväl kopplas dessa "ideal" ständigt som egenskaper till vetenskapen. Med den stora makt som vetenskapen fått över den moderna världens tänkande så har alltså vetenskapen gjort myten om sig själv till vår tids myt.

 

Därför kan forskare utan att bry sig särskilt om argumentation nöja sig med termen "ovetenskapligt" för att avfärda vad som inte passar in i deras doktriner.

Lånat ur G. Madegårds forskning i annat sammanhang men som jag anser vara en allmängiltighet.

Hur länge till ska lögnen om att NDT är instabilt pågå? Mina blodvärden har varit stabila hela tiden med NDT, så vad baserar dom det på? Den medicinen som erbjöds för 100 år sen kanske....


Häng med i utvecklingen och servera oss evidens för att levaxin återställer hälsan hos alla med hypotyreos, Tack! 

Mitt liv är värt att leva frisk och välmående. Det är evidens nog att jag vet så otroligt många som mår absolut mycket bättre med kombinationsbehandling. Sluta vägra oss livet med argument som är så uttjatade. Gör nåt istället! 
Lyssna på oss med erfarenhet med nyfikenhet. Vi är inte så dumma faktiskt. Lägg bort prestigen en liten stund. Eller handlar allt om pengar 😣