Visste du att din läkare kan söka licens för syntetisk kombinationsbehandling?!

Det finns läkare i Sverige som sökt licens för läkemedlet Novothyral, som är en kombination av syntetiskt T4 och T3, som skulle kunna vara ett bra alternativ om man inte mår bra endast på levaxin eller Euthyrox.

Merck som producerar Euthyrox som är likvärdig Levaxin producerar även Novothyral som skrivs ut av läkare i Europa. I Sverige är det ännu för få som har detta läkemedel, för att Merck ska söka marknasföringslicens så att läkare bara kan skriva ut detta utan licens.

Kanske skulle vi vara fler som ber om detta, så Merck förstår behovet?
jag har ringt dem och svaret var just att marknaden är för liten. Och så är det troligtvis även med NDT.
Bolagen anser att vi är för få som använder dessa mediciner och ser ingen vinst i att bekosta licens.

Givetvis skulle en ökad kunskap och bättre intresse från läkarna att söka licens för dessa läkemedel öka möjligheten för att vi kan slippa licenser.
Då behövs mer forskning som visar fördelen med tillägg av T3.
Tyvärr lever många läkare och specialister på kunskaper från 50-talet där en fjuttig studie visar att T4 medicinering ska fungera....

Läkare behöver tryggheten av god medicinering så att vi kan återfå hälsa och respekt, istället för alla som får höra att det sitter i huvet, ät mindre och rör dig mer..... Det här gör mig galen!!!!

Kanske kan du få din läkare att söka licens för Novothyral? Så vi kan öka efterfrågan!

I mitt samtal med Merck påtalade jag att marknaden visst är stor (440000 medicinerar för hypotyreos) men att kunskapen saknas hos Allt för många läkare som är ytterst tveksamma och osäkra på tillägg av T3.
Dock är vi måååånga patienter som VET att det funkar och hur det funkar.

Jag fann bra information om Novothyral på en tysk sida och klistrar in en översatt text här;

Novothyral innehåller den syntetiska sköldkörtelhormon levotyroxin och liotyronin.Dessa hormoner är identiska med de hormoner som produceras av sköldkörteln. Novothyral lindrar sköldkörteln från produktionen av sköldkörtelhormon, vilket orsakar en reduktion av bolstret uppnås. I hypotyreos, tyreoidit, och efter en sköldkörteloperation inte Novothyral ersättas med sköldkörteln eller reducerad producerade hormoner. I hypertyreos Novothyral kan tas tillsammans med ett medel för att inhibera sköldkörtelfunktion (Thyreostatikum) för att säkerställa en mer stabil ämnesomsättning. Den ofta förekommer i en sköldkörtelhormonbristsymptom såsom apati, förlust av prestanda, trötthet, känslighet för kyla, förändringar i hud och hår eller förstoppning elimineras genom behandling med Novothyral.

Novothyral bör endast användas när ordinerats av läkare ordination.

När ska inte Novothyral användas?

När överaktiv sköldkörtel. Undantag: som tilläggsterapi för intagande av ett läkemedel för hämning av hypertyreoidism (efter att ha nått det normala metaboliska tillstånd).

Vid akut hjärtinfarkt, smärta och tryck över bröstet (angina pectoris), alltför snabb eller oregelbunden takt sekvens av hjärtat, akut inflammation i hjärtmuskeln eller hjärtväggen, liksom i obehandlad dysfunktion i binjurebarken eller hypofysen kan inte Novothyral tillämpas. I hypertyreos under graviditet kan Novothyral inte tas tillsammans med ett medel för att hämma överaktiv sköldkörtel (Thyreostatikum).

Det finns inga belägg för att sköldkörtelhormoner i överviktiga patienter har en gewichtsvermindernde effekt med en normal sköldkörtelfunktion, och högre doser kan orsaka allvarliga biverkningar måste Novothyral inte användas för att behandla fetma.

Patienter med känd överkänslighet mot levotyroxin, liotyronin, laktos eller till en annan hjälpämne kan Novothyral inte tillämpas.

Var särskilt försiktig när du tar Novothyral?

Var noga med att tala om för din läkare eller sjukvårdspersonal om du lider av andra sjukdomar.Sedan Novothyral laktos, rekommenderas försiktighet om du är överkänslig mot laktos.

Följande läkemedel kan påverka effekten av Novothyral

Mediciner för krampanfall (t.ex. karbamazepin, fenytoin, barbiturater), antibiotika (t ex rifampicin), läkemedel som används för att behandla psykiska sjukdomar (t.ex. johannesört), läkemedel för att kontrollera hjärtrytmrubbningar, smärtstillande medel, vatten kör droger, blodförtunnande, läkemedel mot HIV-infektion (såsom proteashämmare ), läkemedel för behandling av cancer (såsom tyrosinkinas).

Samtidig administrering av orlistat (ett läkemedel för viktminskning) kan minska effekten av Novothyral. Din läkare / sjukvårdspersonal måste justera dosen av Novothyral.

Kolestyramin eller kolestipol till förhöjt kolesterol (lipidsänkande läkemedel) kan hämma absorptionen av Novothyral från tarmen och bör därför tas 4-5 timmar efter Novothyral.

Aluminium och kalciuminnehållande läkemedel mot magsyra eller halsbränna, järnpreparat för oral användning kan bör Low Novothyral från tarmen hämmar och därför tas minst 2 timmar efter Novothyral.

När du först ta östrogener (piller eller hormonersättningsterapi efter menopaus) eller ändra medicin, kontakta läkare resp. Din läkare, eftersom dosen av Novothyral måste justeras vid behov.

Novothyral kan förändra effekten av följande läkemedel

Droger, utförandet av hjärtmuskeln förbättrade (hjärtglykosider), cirkulations Stimulerande läkemedel, läkemedel mot depression typ tricykliska antidepressiva medel som.

Hypoglykemiska läkemedel (antidiabetika): måste kontrolleras Blodsockernivån regelbundet. Din läkare kan vara respektive. Anpassa din läkare, dosen av den hypoglykemiska läkemedel.

Blodförtunnande medel: regelbunden övervakning av blodkoagulering krävs.

Födointeraktioner

Sojaprodukter kan minska absorptionen av Novothyral. Tala med din läkare resp. Din läkare om du regelbundet konsumerar sojaprodukter.

Låt oss veta om du lider av andra sjukdomar, har din läkare, apotekare eller din läkare, apotekare allergier eller andra läkemedel (inklusive de köpt) upptar.

Kan Novothyral tas under graviditet eller under amning?

Behandling med sköldkörtelhormon bör vara särskilt konsekvent fortsatt och kontrolleras under graviditet och amning. Din läkare eller sjukvårdspersonal kommer att avgöra om och i vilken dos du behöver ta under graviditeten eller under amning Novothyral. Informera din läkare, din läkare om du planerar att bli gravid respektive. är gravid eller ammar.

Hur använder du Novothyral?

Allmänna doseringsanvisningar

Framgångsrik behandling utgör ett regelbundet intag av läkemedlet enligt instruktionerna från den behandlande läkaren, respektive. den behandlande läkaren förväg. Om symptomen uppträder med en brist på sköldkörtelhormon kvarstår trots flera veckors tabletter, bör samråd med läkare eller läkaren som / vid behov besluta att öka dosen.

Du bör den totala dagliga dosen på morgonen nykter, ½ timme före frukost, ta hela med lite vätska. Om så är nödvändigt, till tabletterna kan, som är försedda med en fraktur spår delas.

vanliga dosen

Följande doseringsanvisningar ska fungera som riktlinjer. Emellertid kan din läkare eller vårdgivare förskriva en högre eller lägre dos.

hypotyreos:

I början av behandlingen: ¼-½ tablett dagligen (under 8 dagar). Öka den dagliga dosen i intervall om 2 veckor eller längre, enligt instruktionerna från läkare eller läkaren att ¼-½ tablett fram till att underhållsdosen.

Underhållsdos för vuxna och ungdomar (12 till 18 år): ½-2 tabletter dagligen.

Barn 1 till 3 år: ½ tablett dagligen.

Barn 3 till 7 ½ år: ¾ tablett dagligen.

Barn 7½ till 12 år: ¾-1 tablett dagligen.

Struma (eutyreoid struma):

Vuxna: ½-2 tabletter dagligen.

Förhindra återkomsten stärka tillväxten efter struma kirurgi:

Vuxna i allmänhet: en tablett dagligen.

Ungdomar (12 till 18 år): ½-1 tablett dagligen.

Barn: ¼-½ tablett dagligen.

Samtidig behandling av hypertyreos med ett läkemedel för att hämma sköldkörtelns funktion:

½-1 tablett dagligen Novothyral.

Förfarande för glömda tabletter

Har du av misstag missar en dag tar Novothyral, så ta följande dag bara de som föreskrivs av din läkare eller sjukvårdspersonal normal dygnsdos.

Ändra inte från den ordinerade dosen. Om du tror att läkemedlet är för svag eller för stark, tala med din läkare eller farmaceut eller din läkare eller farmaceut.

Vilka biverkningar kan Novothyral ha?

Särskilt i fall av överdriven dosering eller vid snabb ökning av dosen i början av behandlingen följande biverkningar kan uppstå: alltför snabb hjärtrytm (takykardi), hjärtrytmrubbningar, bröstsmärtor (angina), ångest, ökad svettning, diarré, viktminskning, darrningar , huvudvärk, sömnlöshet, psykiska störningar med förlust av verkligheten lock. I dessa fall bör du ta samråd med läkare eller sjukvårdspersonal. Under vissa omständigheter, är behandlingen ändras.

Det har rapporterats allergiska reaktioner såsom ansikts eller svalg svullnad (angioödem).

Om du märker några biverkningar som inte beskrivs här, bör du informera din läkare, apotekare eller din läkare, apotekare.

Vad som skall anses?

Novothyral ska förvaras i sin originalförpackning vid temperaturer högst 25 ° C och för att skydda mot fukt och direkt solljus, utom räckhåll för barn.

Läkemedlet får endast användas upp till det läge som visas på förpackningen med "EXP" datum.

Ytterligare information kan erhållas från din läkare, apotekare eller din läkare, apotekare. Dessa människor har detaljerad information för specialister.

Vad ingår i Novothyral?

1 tablett innehåller 100 mikrogram levotyroxinnatrium, liotyronin 20 ug natrium, laktos och andra hjälpämnen.

registreringsnummer

37716 (Swissmedic).

Där du får Novothyral? Vilka paket som finns tillgängliga?

Du får Novothyral på apotek endast mot recept.

Det finns förpackningar om 50 eller 100 delbara tabletter tillgängliga.