Är hypotyreos så lättbehandlad som vården anser?!

AV NADJA ÖSTRÖM OCH LOVISA RYDING DEN 4 OKTOBER, 2016 DEBATT, VÅRDEN

Vid förhöjt TSH-värde tar man lite Levaxin och sedan ska allt vara på topp. Så tänker nog många som hör talas om sköldkörtelsjukdomen Hypotyreos. Men visste du att stress, i form av till exempel oro eller allt för frekvent och hård träning, också påverkar din sköldkörtel?

Är sköldkörtelsjukdom så enkelt att man kan diagnostisera med ett blodprov eller två och sedan behandla utifrån samma blodprov med en enda typ av medicin för alla?

Med egen erfarenhet förstod jag ganska snart efter min diagnos hypotyreos, orsakad av autoimmunitet, att min kropp inte svarade som förväntat på standardbehandlingen Levaxin. Jag har även erfarit att kunskapen på området hypotyreos som behandlas i primärvården är mycket varierande. Det innebär att man som patient ska ha tur för att få rätt behandling. Kanske även en lite tuffare läkare som har kunskapen om de alternativ som faktiskt finns, men som få använder.

Läs hela artikeln hos Hälsorapporten!
Tack till Mats och Lovisa för det fina samarbetet ❤️