Ännu en gång får vi möjligheten att träffa Nadja Öström som är ordförande i Sköldkörtelföreningen. Vi är väldigt tacksamma för att Nadja delar med sig av sina erfarenheter. Nadja berättar om viktiga mätvärden som kan ge dig värdefulla svar. Dessutom har hon konkreta tips för att få rätt balans gällande medicin, kost och fysisk aktivitet.

– Sköldkörtelsjukdomen Hypotyreos orsakas oftast av autoimmunitet. Det innebär att det egna immunförsvaret angriper kroppens organ. Förutom rätt medicinering är det även värdefullt att själv söka efter grundorsaker till sin sjukdom. Det kan du göra genom att ha koll på blodvärden, kosten, eventuella brister och stressfaktorer, berättar Nadja.

Nadja berättar att det ofta är krångligt och ta lång tid att få själva diagnoserna Hypotyreos och Hashimotos sjukdom.

– Ja, så var det i mitt eget fall. Det här beror bland annat på att mätvärdet på sköldkörtelhormonet (TSH) som man mäter är så pass brett. Friska personer ligger egentligen mycket lägre i TSH-värde än gränsvärdena för misstänkt hypotyreos. Vid infektioner kan värdet öka men det tar lång tid innan det syns. Eftersom det är så vanligt att diagnosen orsakas av autoimmun sjukdom så behöver man snarare kontrollera nivån av antikroppar redan vid lätt förhöjt TSH-värde, anser jag