Lite mer info om Hashimoto

Med Hashimotos sjukdom börjar sköldkörteln generera antikroppar som börjar attackera sköldkörteln själv. Liksom alla andra autoimmuna sjukdomar börjar en attack av kroppen istället för främmande inkräktare. Det börjar verkligen diffust och kanske inte ens märks på flera år efter att sjukdomen är aktiverad.

Detta är inte en ny sjukdom. Det har funnits i århundraden, men blev erkänd 1912 av en japansk patolog, Hakaru Hashimoto. Han började känna igen symtom och med tiden upptäckte de faktiska skador som den gör av alltför många antikroppar. Antikropparna kan i princip döda sköldkörteln eftersom den angriper sig själv. När sköldkörteln sedan blir nedbruten får man underfunktion av de viktiga hormonerna, vilket kallas hypotyreos.

Originaltext:
With Hashimoto’s disease the thyroid begins to generate excess hormones that begin to attack the thyroid itself and all the other organs of the body. Like all other autoimmune diseases it begins an attack of the body instead of foreign invaders. It starts off really subtle and might not even be noticed for years after the disease is activated.

This is not a new disease. It has been around for centuries but was only recognized as a condition by itself in 1912 by a Japanese pathologist, Hakaru Hashimoto. He began to recognize symptoms that went beyond other conditions and over time discovered the actual damage that it does by excessive hormones. The hormones basically kill the thyroid as it attacks itself. Then it become known as hypothyroidism (underactive thyroid).
Info hämtat på nätet.